Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

19.11.09

Làm đầy sự trống rỗng bằng chẩn đoán HC tăng thông khí.
Đi vào giấc ngủ bằng Dogmatil 50mg
Mỉm cười với chỉ số K+ 2.79 & Ca++ 1.00
Và phát ngán với lời gợi ý tái khám thần kinh
:)))))))))))
về đâu?
mùa thu đã qua. Tất cả rơi rụng dần. Dần. Dần. Và hết sạch.
Những cái ôm, nắm tay, an ủi, động viên ... làm ta thấy khá hơn. Có khi nào chỉ là đánh lừa cảm giác?
Năm nay rất có duyên với đơn vị cũ, Viện Bạch Mai.

4.11.09

Người đi. Có thể cho là tự do. Em còn ở lại. Nơi ấy chính là lồng nhốt.
"two drifters off to see the world..."